16 lutego 2021 Karolina

5 potrzeb pracownika na każdym etapie podróży przez firmę

Zbudowanie mapy podróży pracownika przez firmę jest jednym z najważniejszych elementów budowania strategii employee experience. Ale mapa to nie wszystko. To tylko schemat, grafika, która ma nam pomóc w poruszaniu się po świecie doświadczeń pracowników. Taki kompas lub nawigacja. Żeby pójść dalej musimy zrozumieć doświadczenia i potrzeby pracowników na każdym etapie naszej mapy.

I tu z pomocą przychodzi nam Instytut Gallupa, który bada zaangażowanie pracowników na całym świecie od dziesięcioleci, a od kilku lat dużo uwagi poświęca employee experience.

W jaki sposób Gallup podchodzi do każdego z etapów podróży pracownika przez firmę?

Instytutu Gallupa identyfikuje siedem głównych etapów w mapie podróży pracownika: Przyciągnąć, Zatrudnić, Wdrożyć, Angażować, Osiągać wyniki, Rozwijać, Odejście (w oryginale: attract, hire, onboard, engage, perform, develop, depart). Każda organizacja może oczywiście stworzyć swoją własną mapę, gdzie poszczególne etapy będą dopasowane do specyfiki firmy. Najważniejsze, aby dokładnie przyjrzeć się każdemu z etapów pod kątem oceny obecnego stanu, a przede wszystkim oczekiwań na przyszłość. To jest ważny punkt wyjścia do zbudowania strategii.

Poniżej przykładowa mapa etapów doświadczeń pracownika w firmie.

Przykładowa mapa podrózy pracownika

Podczas analizy każdego z tych etapów warto zbadać najistotniejsze kwestie dotyczące pozytywnych i negatywnych doświadczeń pracowników, potrzeb i oczekiwań zarówno pracownika jak i organizacji oraz co powinniśmy zmienić, aby te doświadczenia poprawić.

Gallup sięga dalej i zachęca, aby na każdym z etapów dużą uwagę poświęcić podstawowym potrzebom pracowników. I tak, wyróżnia pięć istotnych potrzeb, na których powinniśmy się skupić w ocenie doświadczeń pracowników na każdym z etapów. Nie tylko musimy się im przyjrzeć, ale przede wszystkim je zbadać, wysłuchać pracowników i ocenić, na ile są one spełniane przez organizację.

 

Oto zestaw 5 podstawowych potrzeb pracownika na wszystkich etapach podróży przez firmę:

(źródło: https://www.gallup.com)

LIDER

Relacja lider-pracownik to najważniejsza relacja na każdym etapie podróży pracownika. Liderzy mają wpływ na doświadczenia pracowników, ich zaangażowanie i rozwój. Powinni wspierać i pomagać pracownikom zrozumieć ich rolę, wartość i znaczenie w organizacji.  Każda strategia dotycząca  budowania doświadczeń pracowników musi priorytetowo traktować rozwój dobrych liderów.

ROLA

„Czego firma ode mnie oczekuje?” to proste pytanie, ale często pozostaje bez odpowiedzi w miejscu pracy. Według Gallupa tylko 41% pracowników w USA zdecydowanie zgadza się, że ich opis stanowiska dobrze pasuje do pracy, którą wykonują. Rola każdego pracownika i jasność obowiązków zawodowych oraz oczekiwań to nie tylko opis stanowiska, który pracownik otrzymuje. Rola jest definiowana na nowo i na bieżąco poprzez stałe zaangażowanie w wyznaczanie celów, regularny feedback i oceny okresowe.

ZESPÓŁ

Ludzie osiągają najlepsze wyniki, kiedy pracują w zespole wzajemnie szanujących i doceniających się ludzi, kiedy każdy zna swoją rolę i wie jaki wpływ i znaczenie ma jego praca na sukces zespołu i firmy. Zespół to także a może przede wszystkim różnorodność kompetencji, opinii i doświadczeń.

WARUNKI PRACY

Praca w biurze, praca zdalna, elastyczność czasu i miejsca pracy, technologie, a także wygodne krzesło, biurko, oświetlenie etc – to wszystko ma wpływ na doświadczenia pracownika zawiązane z warunkami i środowiskiem pracy.

DOBROSTAN

Trudno wyobrazić sobie pozytywne doświadczenie pracowników bez prawdziwego dobrostanu: równowagi, satysfakcji, poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji, dobrej energii, dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego, przyjaciół, wsparcia I docenienia.

 

Jeśli na każdym etapie cyklu życia pracownika w naszej organizacji przyjrzymy się i dokładnie sprawdzimy w jaki sposób zaspakajane są te potrzeby, to możemy mieć pewność, że jeśli zadbamy o nie, to zadbamy tym samym o pozytywne doświadczenia i zbudujemy prawdziwe employee experience.