Cele strategiczne a codzienne działania. Metoda OKR

Nieefektywne procesy to najczęstsza przyczyna niepowodzeń w realizacji celów firmowych. Wskaźnik niepowodzeń wzrasta, jeśli w organizacji nie współpracujemy nad celami, czyli krótko mówiąc nie wszyscy zmierzają w tym samym kierunku, nie ma jasnych priorytetów oraz na poziomie komunikacji celów jest sporo do zrobienia.

Read more

CZŁOWIEK najważniejszym „trendem” 2024

„Działamy w świecie, w którym praca nie jest już definiowana przez stanowiska, miejsce pracy nie jest już konkretnym miejscem, wielu pracowników nie jest już tradycyjnymi pracownikami, a HR nie są już odizolowaną funkcją. Granice te, niegdyś uważane za naturalny porządek rzeczy, zanikają, a tradycyjne modele pracy stają się bezgraniczne.”

Read more

Papierowy Sufit. Niewidzialna bariera dla umiejętności.

PAPIEROWY SUFIT to bariera nie do przekroczenia dla wielu pracowników, którzy posiadają umiejętności i doświadczenie, ale brakuje im kwalifikacji akademickich, takich jak tytuł licencjata lub magistra. Jest to ograniczenie, które może mocno utrudnić osobom bez takich kwalifikacji znalezienie pracy, nawet jeśli posiadają niezbędne umiejętności i doświadczenie. Z tym wyzwaniem muszą się mierzyć w trakcie całej drogi zawodowej w firmie: od momentu rekrutacji, przez możliwości rozwoju, aż po szanse na awans.

Read more

Lider gotowy na wyjątkowe employee experience

Human-centred leadership. Takiego przywództwa potrzebuje EMPLOYEE EXPERIENCE!. Liderów, którzy stawiają pracowników w centrum uwagi. I choć nadal zachwycają nas liderzy wizjonerzy, eksperci w swoich dziedzinach,  autorytety w różnych branżach, którzy są świetni w tym co robią – to często  jednak robią to kosztem ludzi, z którymi pracują. Na co dzień potrzebujemy autentycznych rzemieślników ludzkich doświadczeń.

Read more

Tokenizm – zafałszowana różnorodność

Tokenizm to robienie absolutnego minimum w kwestiach różnorodności i integracji w miejscu pracy. To pudrowanie i pozorowanie działań, po to, aby pokazać, że organizacja jest miejscem pracy promującym najlepsze praktyki dotyczące równego traktowania i różnorodności. Po co? Dla zachowania pozorów i uniknięcia krytyki.  Krótko mówiąc, jest to fałszywe DEI.

Read more

Humankokracja, czyli jak rozmontować biurokrację w naszych organizacjach?

„To zarazem manifest i podręcznik” – tak o swojej książce „Humanokracja, Jak uwolnić potencjał pracowników i budować innowacyjne i zwinne firmy” piszą jej autorzy: Gary Hamel i Michele Zanini. Bestseller Wall Street Journal ukazał się kilka miesięcy temu w polskiej wersji językowej dzięki wydawnictwu MT Biznes.

Read more

Niskie zaangażowanie i dobre czasy na zmianę pracy!

W Europie dobrze się nam żyje, gorzej pracuje. Aż 62% Polaków uważa, że są dobre czasy na znalezienie dobrej pracy!

Europejczycy wysoko oceniają jakość swojego życia. Raport „World Happiness Report” wymienia aż 8 europejskich krajów wśród najszczęśliwszych miejsc do życia na świecie.  Gorzej jest z pracą. Europejczycy generalnie są zadowoleni ze swojej pracy, ale nie są w nią zaangażowani.

Read more