10 stycznia 2024 Karolina

Lider gotowy na wyjątkowe employee experience

Human-centred leadership. Takiego przywództwa potrzebuje EMPLOYEE EXPERIENCE!. Liderów, którzy stawiają pracowników w centrum uwagi. I choć nadal zachwycają nas liderzy wizjonerzy, eksperci w swoich dziedzinach,  autorytety w różnych branżach, którzy są świetni w tym co robią – to często  jednak robią to kosztem ludzi, z którymi pracują. Na co dzień potrzebujemy autentycznych rzemieślników ludzkich doświadczeń.

Od kilku lat Employee Experience jest jednym ze strategicznych priorytetów wielu organizacji. Definiujemy doświadczenia pracowników, ich podróż w firmie, oraz budujemy strategie wokół tego. Jednakże, pozytywne doświadczenie nie wydarzy się samo, jeśli nie będzie pełnego zrozumienia i zaangażowania „z góry”. Potrzebujemy liderów, którzy będą odpowiedzialni za kreowanie wyjątkowych doświadczeń w swoich zespołach.

Jak to osiągnąć i od czego zacząć? Rozpocznijmy budowę employee experience od liderów, dwukierunkowo:

  1. Po pierwsze, zadbajmy o to, aby sami liderzy mieli pozytywne doświadczenia w naszej organizacji. Czas pandemii zmienił obraz lidera, którego potrzebujemy. Inne kompetencje liderskie wyszły na prowadzenie, które przed pandemią były uznawane za słabości. Teraz oczekujemy od liderów empatii, inspiracji, troski o dobrostan, uwagi i uznania. To właśnie tacy liderzy budują pozytywne doświadczenia swoich pracowników. Jednak, aby to mogli robić, organizacja musi zadbać o ich doświadczenia, rozwój, wsparcie i uznanie.

  2. Po drugie, zadbajmy o podstawową wiedzę liderów na temat employee experience. Pokażmy czym są doświadczenia i jak z nimi efektywnie pracować w zespołach.  Skupienie się na budowaniu pozytywnych doświadczeń przekłada się bezpośrednio na zaangażowanie, satysfakcję, motywację i efektywność pracowników. Employee experience jest pakietem, w którym znajdziemy to wszystko w jednym. Pora wyposażyć naszych liderów w wiedzę i narzędzia dotyczące tworzenia pozytywnych doświadczeń pracowników. Szkolenia czy programy rozwojowe mogą w tym pomóc.  Tak sprawimy, że nasza strategia eX będzie miała szansę zadziałać.

Zarządzanie w obu tych kierunkach stawia przed nami duże wyzwania, ale bez zatroszczenia się o nie, nawet najlepsza strategia eX nie przyniesie rezultatów. Musimy zaszczepić u liderów tzw. „experience mindset”, o którym pisze Tiffani Bova w swojej książce

Badanie Kincentric’s Global Employee eXperience Research 2023 rzuca światło na obraz employee experience (eX) w firmach na całym świecie.

Obawiam się, że te statystyki w krajobrazie polskich firm mogą wyglądać mniej optymistyczne. Choć co raz więcej organizacji wplata strategię eX w swoje działania, to nadal świadomość i gotowość liderów do budowania budowania wyjątkowego eX jest w polskich firmach jeszcze mocno zaniedbana.

Ben Whitter, znany jako Mr Employee Experience, pionier w tej dziedzinie, definiuje dla liderów trzy kluczowe czynniki, które można nazwać aktywatorami skutecznego przywództwa eX:

  1. Dostosowanie – łączenie liderów z doświadczeniem pracowników w mocny, solidny i bardzo widoczny sposób w całej infrastrukturze organizacji.
  2. Atmosfera – budowanie pozytywnej atmosfery w zespołach, poprawiającej znacząco doświadczenia, relacje, odporność i wyniki.
  3. Odpowiedzialność – liderzy są odpowiedzialni za jakość employee experience. Cele muszą być dostarczone na wysokim poziomie. Mierzenie, monitorowanie i docenianie dobrych wyników employee experience przez liderów są kluczowe.

W opracowanym przeze mnie modelu eX lider stanowi jeden z trzech najważniejszych elementów tej układanki. To właśnie lider, który potrafi docenić, skutecznie komunikować się i angażować, stanowi niejako centralny punkt, fundament budowy pozytywnych doświadczeń dla swoich pracowników.

Liderzy mają wpływ także na pozostałe obszary, takie jak otoczenie, warunki pracy, atmosfera, kultura i wartości oraz dobrostan. W wielu przypadkach to od lidera zależy odpowiednio ukierunkowany rozwój pracownika. To lider powinien znać najlepiej mocne strony, motywacje i ambicje swoich pracowników, a także planować cele, szkolenia i rozwój z myślą o nich. Skupienie się na tworzeniu pozytywnych doświadczeń może liderom znacznie ułatwić te wszystkie zadania i odpowiedzialności, ponieważ w eX mieści się wszystko, czego pracownik potrzebuje, aby się rozwijać, być zaangażowanym i efektywnym.

Liderzy stanowią integralny element każdej strategii, a to dotyczy również eX. Dlatego konieczne jest zrozumienie, jak skutecznie połączyć kropki pomiędzy doświadczeniem pracowników, strukturą organizacji a stylem przywództwa.