4 lipca 2018 Karolina

Kultura firmy, Marka Pracodawcy i EVP jak to rozróżnić?

Ostatnie dwa miesiące na moim blogu w pełni poświęciłam trzem tematom, dla mnie fundamentom budowli zwanej doświadczeniem pracownika (employee experience).

Bez spójnej i autentycznej kultury organizacji, marki pracodawcy i jego propozycji wartości nie uda nam się zbudować pozytywnego doświadczenia pracownika. Dlatego też seria artykułów na moim blogu była jak najbardziej celowa. Zamiarem było stworzenie swego rodzaju wstępu i gruntu pod rozwój kluczowej tematyki mojego bloga, czyli EMPLOYEE EXPERIENCE.

Dzisiaj zatem czas na małe podsumowanie dotychczasowej teorii, uporządkowanie terminów, aby utrwalić w zwięzłej i czytelnej formie to, co pojawiło się do tej pory w moich artykułach. To będzie trochę jak mała ściągawka z najistotniejszych elementów kultury organizacji, EVP i marki pracodawcy.

Co jest co, jak wpływają na siebie, czy można je wrzucić do jednego worka czy raczej dbać o ich rozróżnianie?
Od razu chciałabym postawić dosyć mocną tezę. Te trzy pojęcia, czyli kultura firmy, EVP i employer brand nie są takie same i nie można ich stosować zamiennie. Opierają się mocno na sobie i kształtują siebie wzajemnie. Stąd tak istotne jest zrozumienie zależności między nimi i tego, za co każde z nich odpowiada w organizacji?
Zacznijmy od kultury – to baza tożsamości organizacji.

Czym jest KULTURA?

 • Kultura rodzi się z firmą, z jej misją, wizją i wartościami.
 • Kulturę możemy budować i zmieniać.
 • Kultura to sposób w jaki zachowujemy się, działamy i pracujemy w organizacji.
 • Kultura to normy, wartości, tradycje i oczekiwania.
 • Kultura nie jest Twoim EVP ani Twoją marką.

Najczęściej kultura firmy definiowana jest przez jej wartości. To one są drogowskazem dla naszych wyborów, decyzji i sposobu pracy. Kiedy wartości organizacyjne są jasne i zrozumiałe, adekwatne do rzeczywistości, wtedy łatwo nam zobaczyć czy pasujemy do danej organizacji i czy pracujemy w sposób, jaki firma i jej wartości od nas tego oczekują.

Więcej o kulturze i marce pracodawcy przeczytaj w artykule: „Trzy sposoby na pełną harmonię pomiędzy kulturą firmy a marką pracodawcy”

Czym jest EMPLOYER VALUE PROPOSITION (EVP) czyli propozycja marki pracodawcy:

 • EVP to jest to, co pracownicy najbardziej cenią w pracy w danej firmie. Lista tych elementów może być naprawdę bardzo długa…
 • EVP nie jest marką: to zbiór elementów, które Twoi pracownicy uważają za najistotniejsze w całym doświadczeniu jakie firma buduje.
 • EVP musi wynikać z analiz i badań (i to nie tylko branych z ankiet zaangażowania) – to nie może być zgadywanka albo seria założeń sformułowanych przez dział HR lub kadrę menadżerską. Nie wystarczy powiedzieć „tacy jesteśmy jako firma” i zamknąć temat.
 • EVP wymaga opracowania strategii – najlepiej zaangażować w to pracowników pytając, co cenią najbardziej w firmie i zawęzić to do kilku najistotniejszych elementów.

MARKA PRACODAWCY (Employer Brand)

 • Employer Brand, czyli to, w jaki sposób organizacja promuje siebie jako pracodawcę, aby przyciągać i utrzymywać najlepszych pracowników.
 • Employer Brand to jest to, z czego jesteś znany jako pracodawca – pozytywnie i negatywnie – i nie zawsze możesz mieć to pod kontrolą…
 • Employer Brand to sposób w jaki organizacja „sprzedaje” swoją kulturę i zachowania organizacyjne oraz swoje propozycje wartości (EVP).
 • Employer Brand „nagłaśnia” jak wygląda praca w danej organizacji, czego możesz oczekiwać od pracodawcy i czego pracodawca oczekuje od pracownika.
 • Employer Brand jest konkluzją doświadczenia pracownika.

Najlepsze marki są spójne i autentyczne. Każdy element doświadczenia kandydata i pracownika musi być spójny z komunikatem marki. Każdy aspekt działalności firmy musi ilustrować markę pracodawcy.

A w graficznym skrócie tak najprościej wygląda model i proces tworzenia dobrej marki pracodawcy…

 

,