9 maja 2018 Karolina

10 elementów kultury organizacyjnej, które budują doświadczenie pracownika

Kultura organizacji ma wiele definicji i interpretacji. Najczęściej o kulturze mówimy jako kombinacji misji, norm, wartości, procesów, systemów, symboli, przekonań, zwyczajów etc. Ale tak naprawdę kultura organizacji to jej swoisty kod genetyczny. To nie jest coś, co pracownicy przynoszą ze sobą. Firma zatrudniająca tylko jednego pracownika lub nawet firma bez pracowników – wciąż ma kulturę. Ten definicyjny wstęp jest nam potrzebny, aby zrozumieć role kultury organizacyjnej w budowaniu i pielęgnowaniu pozytywnego doświadczenia pracownika.

Czy tworzenie kultury organizacyjnej to funkcja działu HR?

Kultura organizacji jest jednym z najistotniejszych filarów employee experience. To fundament domu, na którym budujemy kompleksowe doświadczenie pracownika. Odpowiedzialność za jej kształtowanie i utrzymywanie należy do najważniejszych zadań prezesów, zarządów i menedżerów a nie działu HR. To oni powinni być ewangelistami kultury firmy, jej wartości, misji i wizji. Trudno oczekiwać tego od pracowników, jeśli liderzy nie są w tym wzorem. Przykład idzie zawsze z góry – proste i bardzo prawdziwe.

Kluczem jest dopasować pracowników do kultury firmy, przyciągnąć ludzi entuzjastycznych, dumnych i doceniających kulturę. O ile łatwiej jest to zrobić mając liderów, którzy stanowią wzorzec do naśladowania w tej kwestii, potrafią jasno komunikować wizję i wartości firmy oraz zarażać zaangażowaniem i właściwą postawą.

„Jednym z najważniejszych wymiarów satysfakcji z pracy jest to, jak oceniasz misję swojego pracodawcy”.

Robert H. Frank, profesor Cornell University

Posiadanie atrakcyjnej kultury organizacyjnej nie jest już opcjonalne. W tej chwili pracownicy cenią ją na równi z wynagrodzeniem i benefitami. Nie ma substytutu dla dobrej atmosfery pracy, poszanowania i doceniania pracownika. Kultura organizacyjna może definiować biznes i być wyznacznikiem satysfakcji i utrzymania dobrych pracowników w firmie.

Jakie elementy kultury organizacji budują i wzmacniają doświadczenie pracownika?

Tych elementów jest naprawdę wiele i na pewno mogą się one „kosmetycznie” różnić w zależności od organizacji, specyfiki działalności, branży, środowiska, etc. Ale ja chciałabym się skupić na kilku konkretnych przykładach, opracowanych przez Jacoba Morgana – guru employee experience.

W swoim artykule  „Why Culture matters at work” wymienia on 10 kluczowych atrybutów tworzących wyjątkową kulturę organizacyjną:

  1. Pozytywne postrzeganie firmy – czyli wszystko to, co sprawia, że czujemy się dobrze w pracy i jesteśmy dumni z firmy, w której pracujemy. Spore znaczenie odgrywa mocny i konsekwentny employer branding.
  2. Każdy pracownik czuje się doceniony – i nie dotyczy to tylko odpowiedniego wynagrodzenia, ale przede wszystkim dostrzegania tego, co pracownik robi, jego kompetencji, pomysłów, zaangażowania.
  3. Poczucie celu – który jest jasny i zrozumiały oraz motywuje wszystkich do maksymalnej aktywności i pełnego zapału.
  4. Pracownicy czują, że są częścią zespołu – poczucie przynależności i zespołowości jest jednym z najsilniejszych elementów scalających i wzmacniających organizację.
  5. Różnorodność – budujemy organizacje, w których spotykają się ludzie z różnych środowisk kulturowych, religijnych, poglądowych etc. To wzbogaca, dodaje wartości i ma ogromne znaczenie dla wielotorowego rozwoju firmy.
  6. Referencje od naszych pracowników – pracownicy są dumni i polecają firmę jako najlepsze miejsce pracy na zewnątrz: swoim znajomym, rodzinie.
  7. Możliwości nauki i rozwoju – nie ma nic gorszego dla pracownika niż poczucie, że utknął w miejscu i nie ma szans na rozwój w firmie. Dlatego tez firma powinna zapewnić korzystne warunki, zasoby i narzędzia, aby ten rozwój wspierać.
  8. Traktowanie pracownika w sposób sprawiedliwy – to chyba nie wymaga komentarza choć jest niestety nie lada wyzwaniem w wielu firmach.
  9. Liderzy są coachami i mentorami – rola i oczekiwania wobec liderów i menedżerów w organizacjach bardzo się zmieniły. Ich pierwszoplanowe zadanie to wspieranie, inspirowanie i dbanie o rozwój pracowników.
  10. Troska o zdrowie i kondycje pracowników – firmy myślące przyszłościowo maja na uwadze także kwestie zdrowotne pracowników, zapewniając różnego rodzaju programy i benefity.

Tak w skrócie wyglądają najważniejsze aspekty atrakcyjnej kultury organizacyjnej. W moich kolejnych artykułach będę je szczegółowo rozwijać, pokazując na konkretnych przykładach, jak możemy te elementy wprowadzać w życie naszej organizacji tworząc w ten sposób najlepsze miejsce pracy.

, , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz